RAKU

Vid rakubränning placeras förbrända, så kallat skröjbrända föremål i en gasolugn som är upphettad till cirka 900 grader. När glasyren blivit blank efter ungefär 30 minuter tas de upp i luften, och oxideras, eller ska snabbt flyttas till tunnor med sågspån alternativt annat brännbart material där alstren fattar eld och reduceras under lock i ytterligare en halvtimme.